Улаан-Үд хот
Коммунистическая гудамж, 47 а
8 (3012) 58-02-04
8-800-222-09-30

Ɵрɵɵ захиалах
Ɵрɵɵний баталгаатай
урьдчилсан захиалга

Фитнесс-заал


Фитнес-заал

  • Гүйлтийн зам
  • унадаг дугуйн тренажер
  • эллипс хэлбэрийн тренажер
  • янз бүрийн гантель