Улаан-Үд хот
Коммунистическая гудамж, 47 а
8 (3012) 58-02-04
8-800-222-09-30

Ɵрɵɵ захиалах
Ɵрɵɵний баталгаатай
урьдчилсан захиалга

Холбоо барих

47a, Коммунистическая гудамж, Улаан-Үд хот, ОХУ-ын 670000,
1
өрөө захиалгын хариуцах хэлтэс
8 (3012) 580 204
sales@buryatiahotel.com
Booking Manager
Shoinzhonov Radna Dimbrylovich
2
Ресепшн
8 (3012) 580 216
Front office Manager
Abdreeva Daria Rashitovna